čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa ako sa technologicky spracúvajú materiály alebo to ako sa  recyklujú.
Naučíš sa ako zvoliť vhodný materiál a ich akú zvoliť technologickú úpravu, aby mal daný materiál požadované vlastnosti. 
Naučíš sa princípy určovania mechanických a fyzikálnych vlastností materiálov v procese výroby rôznych súčiastok.
Naučíš sa identifikovať problémy, ktoré vznikajú pri  používaní materiálov v spojitosti s používanou technológiou ich úpravy.
Naučíš sa čo je to metalografická príprava materiálu  a ako pozorovať mikroštruktúru pomocou optických mikroskopov.

Image from Freepik

25 210

úspešných absolventov

2 185 €

priemerná mzda absolventa

27 %

študentiek

2 250 €

max štipko ročne

zmeň svoju budúcnosť, podaj si prihlášku

0
0
Years
:
5
6
0
Dní
:
0
5
Hodín
:
5
1
Minút
:
3
9
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška