Študijné programy na MTF STU v Trnave

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Programovanie v C, visual C a C#, databázy, počítačové siete, programovanie PLC, automatizované riadenie, MATLAB....

Mechatronika v technologických zariadeniach

dizajn, virtual prototyping, numerické simulácie, analýza a optimalizácia, rapid prototyping, CAD a virtuálne simulačné modely, programovanie PLC...

Počítačová podpora výrobných technológií

CAD, CAM, CAQ, CAA, plošné a objemové 3D modelovanie, 3 a 5-osové obrábanie, aditívna výroba, 3D optické a laserové skenovanie...
 

Výrobné zariadenia 
a systémy

Robotické výrobné systémy, CAD dizajn a konštrukcia, digitálne plánovanie a projektovanie, programovanie PLC a priemyselných robotov, pneumatika, virtuálna realita

zmeň svoju budúcnosť, podaj si prihlášku

0
0
Years
:
5
2
0
Dní
:
1
1
Hodín
:
2
0
Minút
:
2
7
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška