čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa komplexne využívať reťazec softvérov od návrhu, až po výrobu produktu
3D modelovanie v CAD softvéroch Fusion 360, SolidWorks, PowerShape.
Tvoriť optimalizované CNC programy v prostredí CAM systémov (PowerMill, Fusion 360, FeatureCAM)
Naučíš sa obsluhovať moderné CNC obrábacie stroje (3 a 5-osové frézovanie, viacnásobné brúsenie a sústruženie)
Obsluhovať výnimočné a unikátne technológie v oblasti metrológie ako je optický 3D skener, priemyselná počítačová tomografia, súradnicové meracie stroje od spoločnosti ZEISS
Naučíš sa využívať 3D CAD softvér pri modelovaní súčiastok z hľadiska montáže, aditívnej výroby a technológie
Komplexne pristupovať k riešeniu problémov súvisiacich s návrhom a výrobou tvarovo zložitých súčiastok a produktov pre automobilový, strojársky, letecký a energetický priemysel.

Image from Freepik

25 210

úspešných absolventov

1 896 €

priemerná mzda absolventa

12 %

študentiek

2 250 €

max štipko ročne

zmeň svoju budúcnosť, podaj si prihlášku

0
0
Years
:
5
6
0
Dní
:
0
5
Hodín
:
5
1
Minút
:
3
9
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška