Image from pixabay

Začína​me o 9:00

Pozývame všet​kých, kto​rí majú záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave, na DOD, ktorý pripravujeme dňa 16.02.2024. Tešiť sa môžete na prehliadky labákov, alebo na  diskusiu s firmami, ktoré zamestnávajú našich absolventov. Sledujte nás na sieťach, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

S nami môžeš študovať informatiku, automatizáciu, mechatroniku, počítačovú podporu výrobných technológií, materiály, priemyselný manažment, kvalitu, personálnu prácu alebo integrovanú bezpečnosť (bezpečnostné, environmentálne či požiarne inžinierstvo.

viac info k harmonogramu ako sa k nám dostať...

Na podanie prihlášky ti ešte zostáva...

0
0
Years
:
6
1
0
Dní
:
1
1
Hodín
:
2
5
Minút
:
4
5
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

Prihláška

Mrkni na naše vynovené športoviská
ako študent ich budeš môcť využívať zdarma: