Začína​me o 9:00

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave. Tešiť sa môžete aj na workshopy so zástupcami študijných programov na 1 mieste. 

S nami môžeš študovať informatiku, automatizáciu, mechatroniku, počítačovú podporu výrobných technológií, materiály, priemyselný manažment, kvalitu, personálnu prácu alebo integrovanú bezpečnosť (bezpečnostné, environmentálne či požiarne inžinierstvo.

viac info k harmonogramu

1 947,-

priemerná mzda absolventa

31 %

žien študentiek

2 250,-

maximálne štipendium ročne

TOP

STU je TOP podľa profesia.sk

Adresa:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava
GPS: 48.3723514,17.574800800000048